Om Inre Stillhet Stockholm

Välkommen till Inre Stillhet Stockholm!

Inre Stillhet Stockholm är främst en yogaskola, men är verksamma inom tre områden: yoga, ayurveda och massage

Våra kurser i klassisk yoga innehåller yogaställningar, andningsövningar, djupavslappning, koncentration och meditation.

Att utöva yoga och meditation regelbundet är ett effektivt sätt att avlägsna oönskade tillstånd i kropp och sinne, till exempel stelhet, spänningar och stress. Hos oss får du i lugn och ro lära dig enkla och verkningsfulla tekniker som kan leda till ökad energinivå, rörlighet, fokus och harmoni.

Kurserna i centrala Stockholm hålls på Sabbatsbergsvägen 6, i det vackra Klarahuset intill Vasaparken (nära S:t Eriksplan). I Skogås undervisar vi på Rapsodivägen 164, Romansvägen 40 och Romansvägen 89 (Östra Skogås).

Här kan du se våra aktuella kurser och anmäla dig.

För den som vill ha personliga råd kring hälsa och välbefinnande erbjuder vi ayurvediska hälsokonsultationer.

En av yogalärarna är också certifierad massör (Axelsons Gymnastiska Institut) och ger behandlingar i svensk klassisk massage.

lykta

Undervisningsform

Den tradition som Inre Stillhet Stockholm undervisar i enlighet med kallas vanligtvis klassisk yoga för att den har förts vidare direkt från lärare till elev i en dokumenterad linje som kan spåras tillbaka till yogin Adi Shankaracharya 800 f Kr. Denna tradition, som också är känd som Dashnami Sannyasa traditionen, uppstod för att bevara de uråldriga yogateknikerna. En av de senaste lärarna i denna linje är Swami Satyananda Saraswati och därför kallas traditionen idag också för Satyananda Yoga.

Satyananda Yoga inkluderar ett brett spektrum av olika yogasystem som kan praktiseras av alla, oavsett bakgrund, ålder och fysiska förutsättningar. Genom ett förhållningssätt som inbegriper medvetenhet om alla aspekter av vårt varande hjälper Satyananda Yoga utövaren att utveckla hälsa, sinnesfrid, inspiration och livsglädje.

Satyananda Yoga är ett internationellt erkänt yogasystem som är djupt förankrat i en tradition men anpassat för att möta det moderna samhällets behov. Detta system inkluderar Hatha Yoga, Raja Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Mantra Yoga, Bhakti Yoga, Tantra och andra inriktningar inom yoga, och presenterar dessa i ett integrerat undervisningssystem som är tillräckligt flexibelt för att appliceras enligt individuella behov.

elefanter

Skolans namn

Skolans namn är en översättning av namnet på en tantrisk meditation som vi lär ut. Vanligtvis beskriver namnen på de tantriska meditationerna essensen av teknikerna som sådana. På ursprungsspråket sanskrit heter denna meditation Antar Mouna. Antar betyder inre, och Mouna stillhet. Målet med denna meditation är att nå ett tillstånd av inre stillhet. Det betyder i sin yttersta form att du uppnår ett tillstånd av rent medvetande utan tankar – varande. Namnet beskriver också dess välgörande effekt i det dagliga livet. Ordet stillhet är ett annat uttryck för frid. Det kan till exempel vara att stressiga situationer inte påverkar dig så mycket längre, eller att tankar som verkar nedslående förlorar sitt negativa grepp om dig. Situationerna och tankarna finns fortfarande där, du undertrycker dem inte, men det blir lättare att acceptera dem.

Inre stillhet – att vara tillfreds med sig själv. Detta beskriver inte bara effekten av denna specifika meditationsteknik. Det beskriver processen att utöva yoga och meditation i sin helhet. Det hela är en omfattande process med olika tekniker som kompletterar varandra och hjälper utövaren på sin inre resa.

namn

Lärarna

Laila Blodau

Laila BlodauJag har under hela mitt liv varit intresserad av friskvård, kost och hälsa.

Mitt holistiska intresse stärktes efter att jag genomgått en utbildning och blivit diplomerad massör på Axelsons Gymnastiska Institut 1996. Förutom att jag där lärde mig massera och fick inblick i anatomins och fysiologins underbara värld övade jag också upp min egen kroppsmedvetenhet och upptäckte hur intimt kroppen och sinnet hänger samman. Jag fick lust att fördjupa mig i vad som bidrar till energi, hälsa och välbefinnande på alla plan; fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt.

Det var så jag upptäckte yogan.

Jag har utövat yoga sedan år 2000 och var på min första tvåveckors yogaretreat julen 2001. Därefter följde några år där jag kombinerade regelbundna kvällspass på Skandinavisk Yoga och Meditationsskola här i Stockholm med eget utövande hemma samt ett par tvåveckors yogaretreater per år på yogaskolans kursgård.

På Håå Kursgård fick jag tillfälle att gå djupare i min praxis och det ledde till att jag efter min första månadslånga retreat där sommaren 2005 bestämde mig för att delta i en avancerad tremånaderskurs våren 2006. Alltsedan dess är yogan en naturlig del av min vardag, någonting fundamentalt och stabilt, som skapar balans och ligger till grund för allt annat i livet.
Under åren 2007-2008 har också jag utbildat mig till Ayurvedisk hälsorådgivare på Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling, vilket gör att jag nu har ytterligare instrument i mitt friskvårdsarbete.

Hösten 2008 började jag i samarbete med Martin undervisa yoga på grundkursnivå. Hösten 2009 blev jag diplomerad yogalärare efter att ha avslutat en tvåårig yogalärarutbildning i Satyananda Yoga Sveriges regi. Jag undervisar sedan dess även fortsättningsgrupper, och åtar mig skräddarsydda uppdrag i mån av tid.

Martin Blodau

martin1_1Jag är född 1977 i Tyskland. Min spirituella resa startade 1995 med en motorcykelolycka som orsakade långvarig invaliditet. Den långsamma läkningsprocessen de följande sex åren och den ihållande smärtan gjorde att jag nästan gav upp. Men den här perioden byggde upp något slags tryck inom mig, en mycket intensiv önskan att till slut få lidandet att upphöra. Saker och ting ändrades radikalt när jag började praktisera Tai Chi. Denna intensiva önskan hjälpte mig att mycket fort absorbera teknikerna, och mitt tillstånd förbättrades snabbt, vilket också ledde mig till de finare dimensionerna av Tai Chi.

Efter två års utövande kom jag dock till ett stadium av stagnation igen, där jag började känna ett behov av något starkare. Jag behövde en teknik där jag kunde arbeta med de djupare liggande blockeringarna och spänningarna.

Jag började titta mig omkring och provade yoga. Min första kontakt med yoga var en intensiv veckoslutskurs, som hölls av en tysk yogalärare från Skandinavisk Yoga och Meditationsskola år 2003. Den kursen påverkade mig så djupt att jag direkt slutade med Tai Chi och började praktisera yoga hemma. Jag deltog på flera tvåveckors intensivkurser på Håå Kursgård i Småland, vilket stärkte mitt yogautövande och hjälpte mig att jobba på de djupare liggande blockeringarna i mitt system.

År 2005 deltog jag på tremånaderskursen på Håå Kursgård. Om jag ser tillbaka känns denna kurs som en pånyttfödelse. Det är omöjligt att beskriva fullt ut, men det känns som jag har haft två liv i en kropp. Livet före tremånaderskursen och livet efter tremånaderskursen – nu. Jag insåg att jag måste hänge mitt liv åt andlighet. Jag sålde alla mina tillhörigheter strax innan tremånaderskursen och hade därför möjlighet att stanna och leva på Håå, för att arbeta med mig själv, för att delta i yogalärarutbildningen och för att undervisa där. Jag levde och skaffade mig kunskap på Håå i ca 1,5 år och är ytterst tacksam för allt jag lärde mig av de som fanns där – av de äldre yogalärarna, av de andra som levde där, av kursdeltagarna och av djuren, speciellt hästarna. Jag uppskattar också mycket att jag under min Håå-vistelse fick möjlighet att hålla egna yogakurser i Växjö i kursgårdens regi.

Jag lämnade Håå Kursgård våren 2006 och började därefter som heltidsyogalärare på skolan Klassisk Yoga och Meditation i Malmö. Där skaffade jag mig tillräcklig undervisningserfarenhet för att Robert Nilsson (1957-2007), skolans dåvarande ledare, skulle kunna bedöma mig redo att undervisa i egen regi.

Sommaren 2007 flyttade jag till Stockholm och grundade yogaskolan Inre Stillhet Stockholm.

Under åren 2007-2008 har jag utbildat mig till Ayurvedisk hälsorådgivare på Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling och hösten 2009 avslutade jag en tvåårig yogalärarvidareutbildning i Satyananda Yoga Sveriges regi.

Ayurvedakunskap

Vi lärare på Inre Stillhet Stockholm är också diplomerade Ayurveda hälsorådgivare, utbildade vid Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling under Dr Vinay Voras ledning. Just nu befinner vi oss i certifieringsprocessen för Dr Vinay Vora. Denna process kräver 30-50 dokumenterade och godkända konsultationer per hälsorådgivare för att säkerställa kvaliteten på utbildningen. Tills certifieringsprocessen är genomförd erbjuder vi våra hälsokonsultationer till reducerat pris. Läs mer under rubriken ayurveda.

ayurvedakunskap