Ayurveda – kunskapen om livet

Ayur-Veda betyder kunskap om livet och är en gammal kunskapstradition som på senare år har uppdaterats och återfått sin ursprungliga effektivitet. Det är en kunskap som sysselsätter sig med livet men som också tar upp det största hotet mot livet – sjukdom. Ayurveda omfattar tre huvudområden:

 • att förebygga sjukdom
 • bota sjukdom
 • att utveckla människan mot perfekt hälsa och självförverkligande.

Världshälsoorganisationen (WHO) har granskat och gett ayurveda sitt erkännande.
I ayurveda konstaterar man att allt påverkar en människas hälsa och välbefinnande som t ex den mat vi äter, tankar och känslor vi har, vår omgivning, färger, dofter, planeternas rörelse, tiden på dygnet och årstider. Om vi vet hur dessa omständigheter påverkar oss så kan vi också använda dem terapeutiskt för att skapa balans och hälsa. Vi påverkas också olika beroende på vem vi är.

egg

Vad är en hälsokonsultation?

Genom en personlig konsultation får man en precis överblick över vad som händer i kroppen och sinnet och konsulten ger individuella råd som hjälper till att åtgärda upptäcka obalanser.

Målet med en hälsokonsultation är att inleda eller korrigera en process som på lång sikt för klienten till ayurvedas mål perfekt hälsa. Perfekt hälsa är ett tungt begrepp som man kan tolka på måga sätt. Men inom ayurveda finns ett mantra som definierar perfekt hälsa.

”Sankalpa” – en direkt definition av perfekt hälsa:

Sama Doshah – Balans in doshorna (Vata, Pitta, Kapha)
Sama Agnisa – Balans i förbränningen (Smältning av mat och tankar)
Sama Dhatu – Balans i vävnaderna (Blod, ben, märg, muskler osv)
Mala Kriya – Renhet i utsöndringsorganen
Prasanat Mendriya Manah – glädje i själen – rena sinnen – lyckligt tänkande
Swastya Itya Bidiyate – Allt tillsammans kallas perfekt hälsa
Detta är självklart ett stort mål, men här passar den klassiska visheten att vägen är målet. Ayurveda erbjuder en unik möjlighet att hitta den verkliga orsaken till stora problem och åtgärda dem med enkla råd. En första hälsokonsultation tar omkring 1 till 2 timmar. Efter en till tre månader rekommenderas en uppföljningskonsultation för att se utvecklingen och göra nödvändiga korrigeringar i dagliga rutiner.

En hälsokonsultation har följande struktur:

 • Pulsläsning
 • Tolkning av pulsen
 • Feedback från klienten
 • Hälsoråd

Pulsläsning

I ayurveda finns omkring 9 olika metoder för att få ut information om människans tillstånd. T ex diagnostik av pulsen, ögonen, naglarna, tungan, kroppsvärmen, avföringen osv. Varje enskild metod är en vetenskap i sig som man kan träna för resten av livet och förbättra sig i hela tiden. Vår ayurvedalärare Dr Vinay Vora har fokuserat sig på att bli en mästare i pulsläsning och har utbildat oss i detta verktyg. Därför är pulsläsningen det centrala i våra hälsokonsultationer. I pulsläsningen läser man pulsens kvalitet på flera nivåer som möjliggöra för läsaren att få en överblick över vad som händer i kroppen just nu och vad som hänt under de senaste åren. På ett generellt sätt och på ett extremt detaljerat sätt.

Tolkning

Genom pulsläsning kommer en mängd information fram på ett mycket kompakt sätt. Nästa steg är att rådgivaren analyserar denna krypterade information och sammanställer en bild av klientens hälsotillstånd och vad de eventuella obalanserna beror på. Rådgivaren presenterar resultatet av sin analys för klienten och efteråt har klienten möjlighet att ge feedback.

Hälsoråd

Baserat på pulstolkning och klientens feedback sammanställer rådgivaren en serie hälsoråd.

Det är dagliga rutiner som kan omfatta följande områden:

 • Köksråd: t ex dricka ett varmt glas vatten på tom mage med citron, honung och ghee.
 • Te: Speciella teblandningar som består av olika kryddor
 • Kost: Undvika vissa födoämnen och föredra andra
 • Dagliga rutiner: t ex lägga sig innan kl 22 på kvällen
 • Motion
 • Yoga
 • Kosttillskott

Dessa hälsoråd är skräddarsydda för klienten med grundtanken att det inte ska bli för mycket att orka med eller för litet för att hjälpa.

hälsokonsultation

Uppföljning

Ayurvedas hälsoråd är inriktade på att balansera orsaken till olika sjukdomar och inte på att bara bota symptomen (t ex Aspirin för huvudvärk) så snabbt så möjligt. Processen sker på ett naturligt sätt som behöver sin tid och regelbunden användning av de individuella hälsoråden. Efter omkring en till tre månader är det dags för en uppföljningskonsultation för att se framgången och göra eventuella anpassningar av hälsoråden.

citron

Pris hälsokonsultation

Just nu befinner vi oss i certifieringsprocessen för vår lärare som kräver 30-50 godkända och dokumenterade konsultationer. Tills vi är klara med certifieringen erbjuder vi våra hälsokonsultationer till reducerat pris.

Första hälsokonsultation (1 – 2 timmar): 600 kr (ordinarie pris 800 kr)

Återuppföljningskonsultation (0,5 – 1,5 timmar): 400 kr (ordinarie pris 600 kr)