Yoga består av en mängd uråldriga andliga tekniker som har sitt ursprung i Indien. Det är en hel vetenskap innefattande ett stort antal övningar som påverkar kropp och sinne. Arkeologer har funnit spår av yoga som är 5000 år gamla. Hursomhelst, trots sin ålder, är yoga något som visar sig vara mycket värdefullt i dagens samhälle. Det är ett mångsidigt praktiskt system som man kan ha stor nytta av i vardagslivet och som man också kan använda för att utforska livets djupare aspekter.

Fördelarna med att utöva yoga är många. Det kan vara en hjälp vid vår tids vanliga sjukdomar, t ex högt blodtryck, astma, diabetes, ryggproblem och depressioner. Om man tittar litet djupare är det mycket mer än bara ett system för att fixa hälsoproblem.

”Ordet Yoga betyder ”att fördela” eller ”att förena”. Genom att använda de principer som står till buds kan en individ börja balansera alla aspekter av sin varelse – de fysiska, de emotionella, de mentala och de andliga – alla nödvändiga ingredienser för ett rikt och harmoniskt liv.”
– Swami Nischalananda Saraswati

Yoga är ett komplext system med många olika inriktningar och kategorier. Att här förklara alla dessa förgreningar vore att gå för långt. Därför har vi valt att nedan presentera våra yogakurser och några av de yogatekniker som anknyter till vår undervisning.
OM2

Våra yogakurser

Alla våra kurser i klassisk yoga innehåller de tre grundmomenten yogaställningar, andningsövningar och djupavslappning vid varje lektionstillfälle. Kurserna är uppbyggda som en process. Det innebär att vi gradvis går djupare med yogaövningarna och bygger vidare på de övningar som vi gått igenom på tidigare lektioner. Den här processen är väl genomtänkt i förväg. Men strukturen är inte stel, det är en generell struktur som läraren kombinerar med sin intuition och känsla för gruppen vid lektionstillfället. Det säkerställer att ingen i gruppen blir lämnad åt sitt öde. Gruppen avancerar som en helhet under kursens gång. Våra grupper är små, vilket gör att vi har möjlighet att bemöta varje kursdeltagare på ett personligt sätt och ge individuella råd vid behov.

Det krävs inga förkunskaper i yoga för att delta på våra grundkurser. Trots att dessa kurser är upplagda för nybörjare är de också välgörande för elever med tidigare yogaerfarenhet.

Här följer några praktiska detaljer för kursdeltagande:

  • Kom som du är!
  • Se till att ha bekväma kläder på dig. Vad som helst som inte begränsar din rörlighet duger fint.
  • Yoga praktiseras helst barfota.
  • Ät inte en större måltid senare än 3 timmar före lektionen.
  • Ta med en filt att användas vid avslappningsövningar och meditation.
  • Se till att du och de andra deltagarna förblir ostörda under lektionen. Kom därför i tid och stäng av din mobil helt och hållet innan du går in i yogarummet!

Asanas (yogaställningar)

Det ursprungliga syftet med de fysiska yogaställningarna var att finna stabila positioner som kunde användas vid meditationsutövande. Patanjali, en gammal indisk vis man som har sammanställt en av yogans kändaste skrifter Yoga Sutras (ca 200 f Kr), definierar ordet asana (sanskrit för yogaställning) som en stabil och bekväm position.

Genom historien har det utvecklats ett enormt antal yogaövningar som gynnar den fysiska kroppens hälsotillstånd och funktioner, vilket i sig är ytterst värdefullt. Men till syvende och sist syftar de till att göra det möjligt att sitta mer bekvämt under en lägre stunds meditation.

”Lotusställning” – Den mest effektiva meditationsställningen, förbättrar bl.a. kroppens allmäntillstånd

Pranayamas (andningsövningar)

Andningsövningar kallas på sanskrit Pranayama. Ordet prana har fyra olika betydelser; andetag, luft, liv och vitalenergi eller kraft. Det finns ett samband mellan vårt sätt att andas och vår känsla av livskraft eller livsenergi. Andra delen av ordet yama, betyder att frigöra eller att bemästra.

Pranayama är tekniken om hur vi frigör vår energi. Stress, depression, förvirring och oönskade känslomässiga eller mentala tillstånd kan med regelbunden praktik av pranayama, lätt och utan ansträngning avlägsnas så att ett klart och inspirerat tillstånd kan återuppstå.

Det finns många andningsövningar med olika funktioner. Vissa är ger klarhet och stillhet, andra är lugnande och lär dig att släppa taget. Ytterligare andra stärker ditt energifält och gör dig mera robust.

Att arbeta med energin genom att använda andningsövningar är en väldigt subtil process där det krävs tålamod. Man ska aldrig överanstränga sig eller vara för ambitiös när man praktiserar dessa övningar. Vi lägger stor vikt vid att lära ut andningsövningar på ett avspänt sätt som möjliggör ett medvetet och naturligt framåtskridande.

”Humlan” – Löser spänningar i hjärnan.

Yoga Nidra (djupavslappning)

Om man översätter namnet på denna djupavslappning från språket sanskrit betyder det yogisk sömn eller i en vidare mening medveten sömn, vilket praktiskt taget säger allt om tekniken. Yoga Nidra leder dig till ett djupt tillstånd mellan vakenhet och sömn. Grunden till denna teknik kommer från en uråldrig tantrisk teknik som kallas Nyasa, där du går igenom hela kroppen och ljudar komplexa mantran på sanskrit för varje kroppsdel. Swami Satyananda Saraswati har gjort gedigna forskningsinsatser och utvecklat denna forntida komplicerade ritual så att den numera finns i enklare former, lätta att använda för alla.

Allt man gör är att ligga helt stilla på rygg och lyssna till instruktionerna som ges. Tekniken leder dig in i ett mycket djupt avslappnat tillstånd, utan att ens nämna ordet avslappning. Det kommer automatiskt. Detta tillstånd ger dig en djupare vila än vanlig sömn.

Metoden är speciellt fokuserad på att avlägsna stress och spänningar som uppkommer i det dagliga livet. Den stärker också immunförsvaret, förhöjer kroppens kapacitet till återhämtning och ökar kreativiteten.

Inre Stillhet Stockholm har gett ut en Yoga Nidra CD. Här kan du läsa mer om den!

“Dödsstilla” – Grundpositionen för Yoga Nidra

Dharana (koncentration) och Dhyana (meditation)

Ordet meditation har blivit populärt i dagens samhälle. Många människor vet att det är något som är bra för oss. Men exakt vad är meditation?

Först och främst, meditation är inte e­n teknik, det är ett tillstånd. Patanjali definierar i Yoga Sutras (ca 200 f Kr) meditation som ett tillstånd av spontan och oavbruten koncentration.Detta tillstånd uppnås inte i en handvändning, utan kräver träning och de rätta teknikerna. Det är skälet till uppkomsten av hela yogasystemet. Reningstekniker, yogaövningar, andningsövningar och djupavslappning är alla medel för att träna och förbereda kropp och sinne för meditation.

En annan del av förberedelserna är koncentrationsövningar. Målet är här att ha kapacitet att bibehålla sin koncentration på ett specifikt objekt utan ansträngning.

”När människor är stilla, når de bortom tankarna. Det finns en extra dimension av kunskap, av medvetenhet, i stillheten bortom tankarna.”

– Eckhart Tolle

buddhalotus

Kirtan (sångmeditation)

Det finns en del inom yogatraditionen som kallas Kirtan. Den är närmare bestämt en del av Bhakti Yoga som kan översättas med ”hängivelsens yoga”, eller på engelska ” the Yoga of Devotion”. Kirtan är inte bara underhållning som vanlig musik. Den är en väldigt kraftfull terapi och yogaövning. Den öppnar hjärtat och släpper på spänningar och rädslor.

I dessa dagar kan det vara svårt för många människor att fokusera på meditation eftersom sinnet helt enkelt är för distraherat. Och där kommer Kirtan in. Alla har en passion för musik. Även det mest distraherade sinnet blir absorberat av musik, det är en naturlig del av oss. Kirtan använder detta naturliga begär efter stimulans genom musik för att kringgå sinnet och leda oss direkt till ett spontant meditativt tillstånd.

OBS! Du behöver inte alls kunna sjunga. Här är det glädjen som räknas. Det är också därför Kirtan kallas hjärtats yoga.

En väldigt vacker sak med Kirtan är det gamla indiska språket ”sanskrit” som sångerna sjungs på. Det är normalt att människor är rädda för att sjunga och detta språk är till stor hjälp för att komma över rädslan. Det är mycket svårare att släppa loss om du till exempel sjunger något på svenska eftersom sinnet hakar upp sig på ordens mening, och gör att det blir svårare att släppa taget.

”A very useful practice of Bhakti Yoga is Kirtan – the collective chanting of mantras. This can create a charged atmosphere which helps us to go deeper in Meditation. Chanting clears the mind of dullness, disharmony and despair; one gains inspiration to carry on with life’s commitments and to look deeper into the meaning of life. The effect and resonance of mantras often remains in the mind in our daily life helping us to become and remain Aware. For this reason, daily chanting as a group is a vital part of the Ashram timetable. If there is such a group in your area, join it.”
-Swami Nishchalananda

Kirtan på Satyananda Yoga Sveriges kursgård i Bollnäs

Kirtan fungerar så här

En grupp människor sitter tillsammans i en cirkel och sjunger en väldigt enkel sång om och om igen. Sången kan t ex bestå av bara tre ord upp till några få enkla fraser som repeteras med olika melodier. Sången ackompanjeras med instrument. Det mest traditionella instrumentet för Kirtan kallas ”harmonium”. Det är en indisk variant av dragspelet.

Ledaren spelar på harmoniet och leder sången. En sång börjar oftast långsamt och mjukt och ökar i tempo och intensitet när gruppen är redo för det. På slutet blir sången väldigt mjuk och långsam igen. När sången är slut sitter alla stilla en liten stund för att uppleva vilken effekt musiken givit. En sång kan vara från 5 minuter upp till 20 minuter eller mer, beroende på gruppen.

Artikel om Kirtan
Kirtan: How Chants Can Heal the Heart – från Ragani

“Harmonium” – Indiskt dragspel